האם גרעיני תירס בניו יורק בקופסאות שימורים צריכים הכשר? ואם כן האם מספיק כל הכשר או שצריך דווקא הכשר מהודר?

כל דבר בקופסאות שימורים זקוק להכשר לוודא שלא התבשלו באותו זמן קופסאות שימורים של לא כשר באותה מכונה. אכן, יש המקילים בבישול גוים באוכל שבקופסאות שימורים. וחשוב לקנות מהכשר המקפיד…

Continue Reading