האם מותר להתפלל וללמוד עם בגדים שמלוכלכים בזרע, אם אין לי זמן ללכת למקוה ולהחליף בגדים?

  לפי ההלכה היבישה מותר. אבל ממדת חסידות יש להחליף הבגד - שו״ע אדה״ז עו, ד. על בשרו - עליו לרחוץ המקום אם נתייבשה לפני התפלה. אבל אם לחה היא…

Continue Reading

I woke up in the middle of the night wanting to drink something. Is it allowed?

  After washing Negel Vaser you may drink. There is no need to say Birchas Hashachar beforehand if you will be going back to sleep. See also here: https://asktherav.com/4239-if-one-is-awake-in-middle-of-the-night-after-sleeping-earlier-and-is-going-back-to-sleep-but-is-still-up-at-the-time-of-alos-hashachar-can-one-drink-or-eat-then-0r-do-they-need-to-say-brachos-fir/  …

Continue Reading