ארכיון הסכמות

  כ"ד מנ"א תשע"א: הסכמה לספר וכל מצותיך אמת (לר' שאול סילם). לחץ לקרוא. וראה בהוספה כאן. י' מרחשון תשע"ו: מכתב ברכה לר' ארי נח אנקין לספרו ארבע אמות הלכות…

Continue Reading