ארכיון הסכמות

  כ"ד מנ"א תשע"א: הסכמה לספר וכל מצותיך אמת (לר' שאול סילם). לחץ לקרוא. - אי עדיף למי שאין לו נעגל וואסער ללכת פחות פחות מד"א או במרוצה - האם…

Continue Reading