נולדה בת הבוקר. האבא בבית רופאים בש”ק. אין מנין בכלל באיזור. איך קוראים שם להבת? מי שבירך ביחידות בבית רופאים? או לעשות שליח לקרוא שם על יד ספר תורה בהמנין?

  לעשות שליח לקרוא שם על יד ספר תורה בהמנין כנהוג.   מקורות: ראה לקו"ש חי"ד ע' 250, חי"ב ע' 182, אג"ק חכ"ב ע' ר"ס ועוד, ובקונטרס שמא גרים פרק…

Continue Reading