I Daven Nusach Ari. The Minyan I go to is Ashkenaz, Do I need to adjust Kedusha, Keser, Brich hu or Kein Yehi Ratzon according to their Nusach, since some of these are said Bekol?

 

Daven our Nusach quietly.

 

מחלוקת אחרונים. והרבה טעמים לקולא – לא תתגודדו במנהגא כשאי״ב איסור – פס״ד להצ״צ או״ח ח, ב ד״ה והנה. וראה בהערת מו״ל שבסוה״ס במהדו״ח הוספה בכתי״ק. ונמצא גם בשו״ת מהדו״ח או״ח ב, פה. ועוד טעם בשו״ת מהרם שיק או״ח מג. וראה גם עד״ז באג״ק יד ע׳ שצא שתלוי בב׳ תי׳ הרא״ש יבמות יד, א וראה שו״ת קרן לדוד או״ח יט להקל גם בחזרת הש״צ. ובשו״ת מנח״י ז, ה שאין הכרח להתפלל קדושה בקו״ר (אבל עיי״ש דס״ל שאינו בגדר קדושה בציבור באופן  זה. וצ״ע). וכן מעשה רב של הגרנ״א וחת״ס. ובשו״ת שו״מ תנינא א, רמז החמיר רק לענין חזרת הש״צ ולא בקדושה. וראה גם שו״ת יבי״א ג, ו. וכ״מ דעת רבינו – ראה אג״ק חי״ד ע׳ צא וע׳ שצא.

 

 

#3837