שושבינים בזווג שני

  שאלה: ראיתי בספרי המנהגים שמביאים בשם הראשונים שאין נוהגים להיות שושבינים אב ואם, אצל בניהם שמתחתנים בזווג שני. האם כך המנהג? ומהו הטעם? מענה: לא נהגו להקפיד בזה.   מקורות:…

Continue Reading

התגרשנו ומתחתנים שוב ברוך השם, האם עלינו לוודא שהילדים שלנו לא משתתפים בחופה?

  מותר להם להשתתף.   מקורות: מפורש בסוטה יב, א שאהרן ומרים מרקדין לפני יוכבד כשהחזירה עמרם. וראה בתים לבדים י הע׳ עג שכתב שאין ללמוד משם. אלא שאיהו לדידי׳…

Continue Reading