שאלה על איך לכתוב שם מקום בכתובה

 

שאלה:

החתונה תתקיים בעז”ה בשעטו”מ בNassau Bahamas.

הורה לי מישהו לכתוב ככה: נסאו איי בהאמה;

לפי מה שלימדו אותי רבותי שיחיו עדיף לכתוב בלע”ז מבלה”ק, ולענ”ד הנ”ל מצורף מלה”ק ולהבדיל לע”ז.

ואשר לכן נ”ל לכתוב ככה: נאסאו באהאמאס

 

מענה:

מסברא יש לכתוב ״נאסאו בבאהאמאס״ עם ב׳ השימוש, או ״אשר בבאהאמאס״ וכדומה. אבל לפי הנהוג (בברוקלין וכדומה – ברוקלין נוא יארק) כותבים נאסאו באהאמאס.

 

מקורות:

ראה שו״ת אג״מ אה״ע ד, ק, ב. (וכעי״ז במסורת משה א ע׳ תכא. אבל ראה משמו – קובץ אור ישראל מאנסי חו׳ עז ע׳ קפ). דברי יציב ה אה״ע צב. גיא ינשא קצב. שמחים לשמרו מאנדל מהדורה יד ע׳ צד. קובץ אור ישראל ח ע׳ קל. וראה משפט הכתובה א ע׳ תקנב.

 

 

 

#25748


Comments (2)

 • Dovid February 6, 2023 - 10 months ago

  למה כותבים נאסאו אם בדרך כלל כותבים ע לאותו הברה בשמות גיטין.
  כמו השם Sam, בגיטין כותבים סעם.
  וכמו”כ בעיירות סינסינעטי או טעמפא וכדומה, הקביעות שלהם בגיטין הם עם האות ע- טעמפא וכו’?

  • AskTheRav February 6, 2023 - 10 months ago

   תלוי אם דומה יותר לפתח או סגול
   ובכמה שמות בלעז עד״ז כותבים באל״ף

Comments are closed.