האם מותר לקנות מצוות בס”ת של הרבי מכספי מעשר? במיוחד שסתם מצוה אפשר לקבל בחינם ב770, ורק בהידור מצוה ס”ת ומנין מיוחד עולה כסף רב.

  מותר לקנות עליות בבית הכנסת מדמי מעשר כספים, ובתנאי שכך הי' בדעתו בעת קניית המצוה.   מקורות: ראה ש''ך יו''ד סי' רמט ס''ק ג. ובבאר הגולה שם שאינו חולק…

Continue Reading

אנחנו מוכרים דירה שנקנתה בסכום מסוים, ונמכרת ביותר.(נמכרת ע”מ לקנות דירה גדולה וייקרה שתתאים לצרכי המשפחה האם ההפרש מפריעת המשכנתא מחויב במעשרות?

  כשמוכרים בית בכדי לקנות בית חדש לצרכי מגורים, והריוח שיתקבל מושקע בבית החדש - אין צורך להפריש מעשר כספים. אבל אם מכרו את הבית עבור צרכי ביזנס - הרי…

Continue Reading