לדעת אדמו”ר הזקן האם מותר ללכת ברחוב עם ערדליים לשמור מנעליו מטינוף?

  מותר, כיון שמחמם ומציל מרטיבות וצער גופו.   טעמים ומקורות: בפוסקים ישנם כמה היתרים: שהוא דרך מלבוש, שמחמם, שמציל מצער גופו. והנה, רוב הפוסקים התירו גם במציל רק מטינוף…

Continue Reading