באם יהודי טילטל בשבת דרך חצירות, האם מותר ליהנות מזה, והאם יש הבדל בין מי שטלטלו עבורו או מישהו אחר?

  בכלל, איסור דרבנן שנעשה על ידי ישראל במזיד אסור לכל ישראל להנות, ובמוצ"ש מותר מיד. ואם נעשה בשוגג (שלא ידע שאסור לטלטל בשבת) אז מותר לכל ישראל ליהנות מזה…

Continue Reading

If a husband must wear a hospital bracelet when his wife is in the hospital, is he permitted on Shabbos to walk outside with it on? If no, what can he do?

According to many Poskim, one is not allowed to wear the bracelet outside since it is not something that someone usually wears and is not considered a Tachshit (Shemiras Shabbos Kehilchoso…

Continue Reading