ברכת שהחיינו לאשה שלא היתה בשעת ההדלקה ביום א’ דחנוכה ובעלה הדליק

  שאלה: אשה שלא היתה בשעת ההדלקה ביום א' דחנוכה ובעלה הדליק שלדינא אינה יכולה לברך את הברכות - האם מ"מ יכולה לברך ברכת "שהחיינו", או שמא יצאה יד"ח גם בברכת…

Continue Reading