אדם שהיה משכים ומעריב לבתי כנסיות וירא שמים אבל לא זכה ללמוד כלל. האם לכתוב על המצבה שלו את השם בלי תואר או לכתוב את התואר ר׳? 

  מענה: לכתוב רבי. וכן המנהג.    מקורות: מנהג ישראל לכתוב ר׳ על כל אחד. וכן המנהג גם בעלי׳ לתורה. והרי קיים מצות ת״ת בתושב״כ גם כשאינו מבין. ובע״ז יז,…

Continue Reading