יש לי אורחים המגיעים לסעודת ליל שבת, האם עדיף להתפלל מוקדם כדי להספיק הקידוש לפני שעה שביעית או להתפלל בזמן ולקדש בשעה שביעית?

  מענה: אם מאיזה סיבה אינו יכול לקיים שניהם, עדיף להתפלל אחרי פלג המנחה, בתנאי שהתפלל מנחה לפני פלג המנחה, ובציבור, מלהתפלל בזמנה ולקדש בשעה השביעית. אבל כמובן שלא יתפלל…

Continue Reading

שאלה בנוגע למבצע עשרת הדיברות:

  שאלה: האם ניתן להחזיר את הס”ת מיד לאחר קריאת המפטיר, ולקרוא את ההפטרה אחרי חלוקת הממתקים ואחרי שהילדים ילכו? מענה: לא.   ראה כאן: https://asktherav.com/13764-when-the-one-receiving-maftir-has-to-bentch-hagomel-when-exactly-should-he-do-so/     #21503

Continue Reading