האם מותר לשליח לעשות הכרזות ולסמן לאנשים כדי להדריך אותם באמצע התפילה?

שאלות: מאחר ובקהילתנו הרוב אינן שומרי תומ"צ לע"ע ואינן בקיאים בהלכות - איך, האם וכיצד ניתן להפסיק בתפילה לקרוא להשלמת מניין, לסמן ליהודי שקורא את כל השמו"ע (כולל קדושה, על…

Continue Reading