?בלימוד חומש לתשב״ר – היאך צריך לפרש פרה אדומה – א רויטע קוה (קו), או א ברוינע קוה

  שאלה: בלימוד חומש לתשב״ר. היאך צריך לפרש פרה אדומה - ״א רויטע קוה /קו״,  או ״א ברוינע קוה/קו״. ראה המצורף בזה. ונפשי בשאלתי מה הדרך הנכונה. תשובה בענין פרה…

Continue Reading

האם תלמיד בן חו”ל שלומד בישיבה בארץ ישראל יכול להישאר שמה יותר מל’ יום ברציפות?

  שאלה: מהמענות המצו"ב נראה שדעת הרבי הוא, שלא לשהות בארץ ישראל יותר משלושים יום רצופים, שאלתי היא האם יש מקום לחלק בבחורים ההולכים ללמוד שם בישיבה?   מענה: הרי…

Continue Reading

What’s the Halacha regarding reading Targum at night (during the week)?

  Permissible.   Sources: ראה קצת אצלנו מזה במקורות ועיונים לכאן: https://asktherav.com/5751-may-tehillim-be-said-at-night-during-aseres-yemei-teshuva-or-is-it-only-rosh-hashana-and-yom-kippur/ והנה אף שכתבו כך כמה מגורי האריז״ל, הרי בדברי מהרח״ו שהיא סולת נקי׳ לא נזכר כלל. ומקורו הוא…

Continue Reading