הפח נִשְׁבָּר או הפח נִשְׁבַּר – הבי”ת פתוחה או קמוצה?

  בקמץ.   מקורות: כ״ה בד׳ סידורי חב״ד ובסידור השל״ה (קונטרס הסידור להגרא״ח ע״ה נאה), וכ״ה בתהלים אהל יוסף יצחק. וכ״ה גם בסידור ר״ש סופר, סידור הרמ״ק, ועוד. וכן כמעט…

Continue Reading

בשבת קודש פרשת וירא הבחנתי אשר הבעל קורא בתחילת עליה השלישית (פרק יט פסוק ב) קרא תיבת אדני עם קמץ במקום פתח

 .מכיון שרק קלטתי הטעות באיחור קצת, לכן משום מה לא תיקנתיו. אך אחרי סיום העליה (הארוכה...) משכתי את שימת לבו לענין ?ואחרי דיון קצר החלטנו שיחזור ויקרא לעליה הרביעית מתחילת…

Continue Reading