סיימתי מסכת ולמדתי גם את סיומו בעת לימודי. האם אני עדיין יכול לעשות סיום ברבים, כי לכאורה כבר סיימתי אותה?

  נכון לעשות מסיבה לגמרה של תורה. אבל אי אפשר לעשות סיום בבשר ויין בתשעת הימים.   מקורות:  בשו״ת מהר״ם מינץ ב, קיט, הובא בש״ך יו״ד רמו, כו: "רב או ראש ישיבה…

Continue Reading