אדם שעובר ניתוח ומוציאים ממנו אבר (למשל כליה), מה צריכים לעשות עם אותו אבר?

 

תלוי איזה אבר:

 

כליות: כיון שכליות הוא רק בשר מן החי ואין בגדר אבר – דהיינו בשר גידים ועצמות – אינו צריך קבורה. – ראה שו״ת אג״מ יו״ד ג, קמא.

 

לענין שאר אברים – ראה כאן:

What Should Be Done With An Amputated Leg?

ולענין שן – ראה כאן:

If a tooth is pulled, is it necessary to bury it?

לענין שליא – ראה כאן:

Article: Does the placenta need to be buried?

 

 

#4956