האם יש מנהג לא לשתות משיירי הכוס שנשפכו לתוך הקערה אחרי קידוש וכדומה? ואם יש מקום לומר שיש לחוש למה שהבריות אומרים, וכמנהג נשים זקינות שנהגו לחוש להן? 

  תשובה: כמדומה ברור המנהג שעליו כותב - הוא ממקורות זרים. וממנהגנו בחרוסת לערבו לתוך היין שבקערה -  נזכר בשיחת ש״מ אייר תשמ״ו - מוכח להיפך. וכן ידוע לי מכמה…

Continue Reading