שמעתי שיש בעיה בכלים חדשים שלפעמים מערבים שומן לא כשר ולכל צריך הגעלה. האם זה נכון? ואם כן איזה סוגי כלים צריך הגעלה? או שהכל ואילו סכו”ם

  יש החוששים שמורחים כלי מתכת וטפלון בשומן מן החי בשעת היצור ודורשים להגעיל. למעשה, מן הדין אין צורך כלל להגעיל, והוא חומרא בעלמא. ויתכן שגם אינו בגדר מדת חסידות.…

Continue Reading