שמעתי שבדרך כלל מורחים על פרות וירקות חומר שאמור להיות בכיתי לאכילה. שמעתי בעיקר על תפוח ,השאלה על איזה עוד פירות וירקות ידוע שיש בעי’ה? והאם החומר הזה בעייתי והאם יש פתרון שאוכל לאכול אותו? 

נחלקו בזה הפוסקים. וכדאי לקלוף כל הפירות. המיקל יש לו על מי לסמוך. ולכו״ע, יש לשטוף לפנ״ז. (ויש המהדרים להוריד כדי נטילה). להלן רשימת הירקות והפירות בהן יש לפעמים בעיה…

Continue Reading

Is it better to refrain from using produce of Eretz Yisroel, or to follow the procedure for separating Terumos and Ma’asros as described by the COR, Toronto’s Hashgocho, or is there an alternative process?

In general, one should not eat fruits and vegetables from Eretz Yisrael without a good Hechsher. Vegetables may be eaten after performing the procedure of Terumos and Ma'asros.  Fruit, however, may…

Continue Reading