אוכל או משקה שהיה בבטן המטוס בשעת הטיסה, האם יש חשש ברוח רעה כשאנשים ישנו בתוך המטוס?

  אין חשש.   מטעמי ההיתר: אינו בגדר מטה שמיועד בעיקר לישיבה; השינה בגדר שינת עראי; המטה אינה ראוי׳ לביאה; האוכל אינו על הקרקע (אהל זרוק וכו׳); המקום מלכתחילה מיועד…

Continue Reading

האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל תחת המיטה גם כשלא יושנים עלי’ה? וכן האם יש בעי’ה להשים דברי אוכל במיטת קומתיים מתחת למיטה העליונה ומעל המיטה התחתונה?

  לכתחילה מקפידים בכל הנ״ל. בדיעבד, יש מקום להקל בשני האופנים.   Sources: בכלל, לכמה דעות יש להתיר ברו״ר בדיעבד. והארכנו במק״א. וראה שו״ת תורת שלום מג - כשלא ישנו.…

Continue Reading