אוכל או משקה שהיה בבטן המטוס בשעת הטיסה, האם יש חשש ברוח רעה כשאנשים ישנו בתוך המטוס?

  אין חשש.   מטעמי ההיתר: אינו בגדר מטה שמיועד בעיקר לישיבה; השינה בגדר שינת עראי; המטה אינה ראוי׳ לביאה; האוכל אינו על הקרקע (אהל זרוק וכו׳); המקום מלכתחילה מיועד…

Continue Reading