מכין קפה – ויוצא לדרך

 

שאלה:

נהג הסעות, יוצא בבוקר לעשות קו הסעה, הוא רוצה קפה, אבל אין לו זמן לשתות בבית, אז הוא מכין קפה לדרך, אבל הוא לא התאפק ובירך וטעם מהכוס בבית ולוקח את הכוס לדרך, האם (בהתאם לסדר ברכות הנהנין פרק ט’ הלכה י”א) כעבור דקה, כשיצא מהבית, צריך לברך עליו שוב?

 

מענה:

כן.

שהרי אינו טעון ברכה אחרונה במקומו ושינוי מקום הוי הפסק.

 

מקורות:

ראה כאן –

Ate less than a Kazayis after Netilas Yodaim and left the place

 

 

#35961


Add Comment

Your Email address will not be published