?מהו גדר תואר לחם

  שאלה: מתחבט הנני מאד בגדר תואר לחם. האם אפשר להגדיר בדיוק מהו גדר תואר לחם.   מענה: הארכנו בזה קצת ב12872. וראה גם 22249. 1434. https://asktherav.com/12872-can-mezonos-wraps-be-considered-mezonos-also-for-a-baal-nefesh/ https://asktherav.com/22249-hebrew-bracha-on-burekas/ https://asktherav.com/1434-is-lasagna-considered-pas-bread/   והנה, העדר…

Continue Reading