האם מותר לפתוח חבילות דואר (לא מוקצה, כגון חבילות בגדים וכדומה) בשבת? יש הבדל אם החבילה הגיעה לפני שבת או בבין השמשות?

  כמובן, מותר להשתמש בחבילה שהגיעה לפני שבת. אם הגיעה בשבת, יש ב׳ נידונים: איסור תחומין: אם החפצים הגיעו מחוץ לתחום - אין לו אלא ד׳ אמות. כלומר, ש במקום…

Continue Reading