השנה שלג בעומר חל בערב שבת, האם יש מקום לערוך התהלוכה וכו’ ביום חמישי ערב לג בעומר. ושאלתי גם אם מתאים מבחינה חסידית לעשות כהוראת הרבי – לפני ל״ג בעומר?

 

אפשר, אך כל דיני אבילות של ספירה עדיין בתוקף אז, גם השנה.

ובכמה שיחות מצינו לעשות אחרי ל״ג בעומר.

ראה לקו״ש לז ע׳ 122-3. ושם: ״באופן המותר לכתחילה (בלי שום ספיקות בדבר) בימי הספירה – דורך פארבינדן דאס מיט א סעודת מצוה…״ ע״ש.

 

 

#14545