לנטילת מים אחרונים, אפשר לגעת עם האצבעות בקצת מים או משקה שנשפך על השלחן, וזה מספיק? והאם יש ענין להדר ולעשות ע”י כלי?

 

  אפשרי לעשות כן, אם נזחל מהשולחן באופן שתהא בדרך שפיכה. למעשה אין צריך כלי. ולא מצינו שיהדרו בזה.   מקורות: שלא לשכשך בתוך הכלי - יש״ש חולין ח, יא.…

Continue Reading