Can I cut my hair during Sefiras Haomer so my Sheitel would sit well?

 

Question:

My hair is super thick and a little too long. It is interfering with my Shaitel sitting correctly and sometimes sticks out from my Tichel.

 

Amswer:

Yes, for Tznius reasons it is permitted.

 

Sources:

במכ״ש מחוה״מ – ראה ארחות חיים ודע״ת תקלא. ובימי בין המצרים – פמ״ג תקנא במ״ז יג. משנ״ב שם עט. וכ״כ בסי׳ יעב״ץ לגבי ימי העומר שבמקום מצוה כל דהו יש להתיר.

וראה אג״מ יו״ד ב, קלז. להורות נתן או״ח ב, סוסי׳ לב. הליכות שלמה יא, כד. שבה״ל י, פא. וראה וישמע משה פריד א ע׳ קסז.

 

 

#14682