לאחד מהמקורבים שלנו נולדו בן ובת תאומים, הם רוצים לקיים מנהג ישראל לעשות סעודת הודאה/קידוש לכבוד הבת, האם יכולים לצאת ידי חובה בסעודת הברית בתור סעודת הודאה על הבת או צריכים אירוע נפרד?

  יש לעשות קידוש או סעודה בנפרד, או לפחות כשאי אפשר או כשיש צורך - לייחד משהו מיוחד (תבשיל מיוחד, אורח מיוחד וכו׳) בסעודת הברית עבור - ולזכות - הבת.  …

Continue Reading