האם ניתן להכשיר תנור לפסח דרך הפירוליטי (pyrolyse)? והאם זה מקובל באנ”ש?

 

יש לבדוק כל דגם לגופו אם הוא באמת פירוליטי ואם החום ברמה כזו על פני כל התנור. אם כן, מותר לכתחילה להשתמש בו בפסח (אף שיש מאנ״ש הנמנעים ומחמירים על עצמם).

עדיף להשתמש בתבניות חדשות או חד פעמיות אבל אין הכרח. ובפרט אם מכסה את התבנית.

יש לכסות את הדלת כיון שהחום לא מגיע שם באותה רמה.

 

 

#7326