ראיתי בדפים של מדריכי חתנים שנוהגים בלילה הראשון לקיים שלושת הסימנים שמסרה רחל ללאה שהובא בספר חסד לאברהם. האם זה מנהגנו וכך צריך להדריך את החתנים?

  תשובה: מנהג חב"ד בזה לא ידוע לי. (ואכ״מ מה ההגדרה של מנהג חב"ד). יש מדריכים שמלמדים את זה רק לליל החתונה, וישנם שמלמדים לכל פעם (כמשמעות החסד לאברהם), וישנם…

Continue Reading

If a couple has a boy and a girl, thereby Halachically fulfilling the Mitzvah of Pru U’Rvu, then why is necessary to get a Heter for birth control?

  See here for a thorough analysis of the parameters of this Mitzvah:   https://asktherav.com/i-am-teaching-a-high-school-class-about-the-mitzva-of-pru-urvu-what-is-the-mitzvah-mdoiraisa-and-what-is-the-mitzva-mderabanan/#.XcvxTrulXq8.link   This link in itself deals with the basic premise in your question. In addition…

Continue Reading

מה קודם למה, מצוות עונה ״כשחוזר לביתו״ או הענין שלא לבעול בליל ר״ה?

חייב לפקוד אשתו כשבא מן הדרך. וי״א אפילו בזמן וסתה - ואף שלהלכה אסור בשעת וסתה, מ״מ חובה זו - ובפרט כשיש ביטול מצות עונה - דוחה משנת חסידים שלא…

Continue Reading