Can a girl, who is in Shidduchim, buy and wear new clothing during Sefiras Haomer?

 

Yes.

 

טעמים ומקורות:

במכ״ש ממש״כ הפוסקים להתיר גילוח במקום צער – ראה פחד יצחק ערך עומר. ויש שכתבו להתיר במקום הפסד ממון. ועאכו״כ במנהג זה דקיל טפי. וכ״כ בשו״ת אפרקסתא דעניא קעו במקום כבוד הבריות וכדומה. והה״נ בעניננו.

 

 

#3808