האם לפני חצות לילה של ב’ מרחשון, כלומר לילה אחרי ר”ח, גם לא אומרים תחנון כמו במוצאי שבת? או במוצאי ר”ח כן אומרים תחנון?

  הרבי העלה שאלה זו בהתוועדות והשאיר את זה בספק. גישה אחת היא לחכות עד אחרי חצות ואז לומר תחנון.   מקורות: ראה שיחת פסח שני תשמ״ג. ובהנחה - תורת…

Continue Reading