אדם שנתקע לו אוכל בשיניים בליל שבת. האם מותר לו לנקות את השיניים עם חוט דנטלי אם יודע בבירור שיצא דם.

  לא.   מקורות: אף שיש מתירים משום פס״ר דלא ניח״ל בדרבנן - הרי כמה סתירות בד״ז. ובכ״מ מוכח לאסור גם בתרי דרבנן. ואף שמצינו בכ״מ להתיר במקום צער, שלא העמידו…

Continue Reading