אם אכלתי פחות מד’ ביצים מפת הבא בכיסנין ואני שבע מזה, ואין לי עוד פת לברך עליו המוציא, האם עלי לברך ברכת המזון או רק מעין ג’?

  מעין ג׳.   טעמים ומקורות: ראה שו״ע אדה״ז סי׳ קנ״ח ס״ח: ״אפילו אם אכל ושבע מהם שנתחייב לברך אחריהם מן התורה, דיו בברכה אחת מעין ג׳ של תורה, אלא…

Continue Reading

איזה מוצרים שיש כיום בחנות ומאפי בית הם מזונות לפי אדמו”ר הזקן לבעל נפש?

  כל מה שנעשה עם רכיבים מתוקים (כמו סוכר, ביצים, מי פירות וכיו”ב) שהם בכמות גדולה יותר מהקמח, ובדרך כלל עוגות בחושות, ברכתם מזונות גם לבעל נפש, עד לשיעור קביעות סעודה. כמו…

Continue Reading