איזה מוצרים שיש כיום בחנות ומאפי בית הם מזונות לפי אדמו”ר הזקן לבעל נפש?

 

כל מה שנעשה עם רכיבים מתוקים (כמו סוכר, ביצים, מי פירות וכיו”ב) שהם בכמות גדולה יותר מהקמח, ובדרך כלל עוגות בחושות, ברכתם מזונות גם לבעל נפש, עד לשיעור קביעות סעודה.

כמו כן, כל מיני עוגיות שעיקרן הוא המילוי – דהיינו שעיקר עשייתן אינה למזון ולהשביע כ”א לעידון ולתענוג ברכתן מזונות אא״כ קובע סעודה. וכמו”כ כל דבר שבלילתו רכה יותר מדאי – נוזלי – או אם אינו נוזלי כ”כ רק שנאפה כעיסה דקה מאוד, שנעשו רקיקים דקים מאד אחר האפיה, ה”ה מזונות עד לשיעור קביעות סעודה.

הנ”ל הוא כשנאפה בתנור, אבל כל מה שנתבשל במים או שמטוגן בהרבה שמן, חמאה וכיו”ב כעין בישול במים ברכתו מזונות גם בשיעור קביעות סעודה.

אם טיגנה במעט שמן ברכתו מזונות. ומ”מ אם אוכל כדי שביעה יש להחמיר שלא לאכלה כ”א בתוך סעודה של לחם גמור.

 

 

#14382