נולדה בת הבוקר. האבא בבית רופאים בש”ק. אין מנין בכלל באיזור. איך קוראים שם להבת? מי שבירך ביחידות בבית רופאים? או לעשות שליח לקרוא שם על יד ספר תורה בהמנין?

  לעשות שליח לקרוא שם על יד ספר תורה בהמנין כנהוג.   מקורות: ראה לקו"ש חי"ד ע' 250, חי"ב ע' 182, אג"ק חכ"ב ע' ר"ס ועוד, ובקונטרס שמא גרים פרק…

Continue Reading

If a couple has a boy and a girl, thereby Halachically fulfilling the Mitzvah of Pru U’Rvu, then why is necessary to get a Heter for birth control?

  See here for a thorough analysis of the parameters of this Mitzvah:   https://asktherav.com/i-am-teaching-a-high-school-class-about-the-mitzva-of-pru-urvu-what-is-the-mitzvah-mdoiraisa-and-what-is-the-mitzva-mderabanan/#.XcvxTrulXq8.link   This link in itself deals with the basic premise in your question. In addition…

Continue Reading