שאלה: האם יש התייחסות מהרבי להשקלא וטריא אם ללדת בבית או בבית הרפואה?

  תשובה בשיחת י״ט כסלו תשמ״ז (סה״ש תשמ״ז א ע׳ 146 ובהערה 10) בקשר עם תליית שיר המעלות בבית הרפואה, נזכר בדרך אגב, ש״בימינו אלה מסיבות רפואיות יולדות הנשים בבית…

Continue Reading

לאחד מהמקורבים שלנו נולדו בן ובת תאומים, הם רוצים לקיים מנהג ישראל לעשות סעודת הודאה/קידוש לכבוד הבת, האם יכולים לצאת ידי חובה בסעודת הברית בתור סעודת הודאה על הבת או צריכים אירוע נפרד?

  יש לעשות קידוש או סעודה בנפרד, או לפחות כשאי אפשר או כשיש צורך - לייחד משהו מיוחד (תבשיל מיוחד, אורח מיוחד וכו׳) בסעודת הברית עבור - ולזכות - הבת.  …

Continue Reading