בעירי שתלתי ערבות מעץ שגדל בקראון הייטס וכארבעים שנה השתמשו בו לארבעה מינים וכו

  אמנם לאחרונה העיר אחד על ערבות אמריקאיות שהם עמידים יותר וכו'. האם לדעתכם ערבות אלו הם בכלל החשש? והאם לדעתכם יש כאן בכלל חשש? ולמעשה מה עלי לעשות?  …

Continue Reading