לדעת אדמו”ר הזקן האם מותר ללכת ברחוב עם ערדליים לשמור מנעליו מטינוף?

  מותר, כיון שמחמם ומציל מרטיבות וצער גופו.   טעמים ומקורות: בפוסקים ישנם כמה היתרים: שהוא דרך מלבוש, שמחמם, שמציל מצער גופו. והנה, רוב הפוסקים התירו גם במציל רק מטינוף…

Continue Reading

Is one allowed to wear a mask outdoors on Shabbos?

  One may walk outside on Shabbos with a mask if it is worn properly that it won't fall off.   See here: https://asktherav.com/8217-is-there-any-halachic-issue-with-wearing-a-scarf-outside-on-shabbos-in-a-way-that-it-covers-the-mouth-and-nose-if-this-isnt-the-normal-way-of-wearing-it-and-is-this-in-any-way-preferable-over-wea/ https://asktherav.com/9812-wearing-a-mask-outdooes-on-shabbos/     #8296

Continue Reading