האם מותר לגעת בבקבוק מים, לפני נטילת ידיים בבוקר, בכדי לשפוך מהבקבוק לנטלה – מים לנטילת ידיים של הבוקר, או שזה מטמא את הבקבוק?

  מותר לגעת בבקבוק מים. [להעיר אשר בכלל, אפשר למלא נטלה כבר בתחילת הלילה].   מקורות: בגמרא שבת קט, רע״א: יד לגיגית תיקצץ. ולב״י היינו משום משמוש ידים, כפי׳ ב בפירש״י…

Continue Reading