I need to have a cast for 3 weeks. So, for Birchas Hashachar, and for bread, I’m only washing my left hand. Do I say ‘al netilas yodoyim’?

 

Yes you say על נטילת ידים even though you wash only one hand.

 

Sources:

חיי״א מ, יח. שו”ת זבחי צדק ח”ב בסופו או”ח סי’ יג, ושו”ת רב פעלים ח”א סי’ ח, הובאו בכה״ח ד, ז. וכ״ה בבא״ח ש״א תזו״מ יג. מאסף לכל המחנות ד, קא. וראה גם יחו״ד ב, יט. אז״נ ב, ל. ועוד. והוא דלא כערוה״ש קסג, ב.

והוכיחו כן גם משו״ע או”ח ק”ע ס”א נוטל ידו אחת. ושם במג”א ב: ״וצריך לברך על נטילת ידים”.

 

 

#10207