אם מישהו עדיין לא עשה התרת נדרים, האם יש ענין לעשות את זה עכשיו

.כדאי Sources: אף שנהגו בער״ה - ובמט״א תקפא סמ״ט מהשל״ה מס׳ יומא לעשות בכל עשי״ת - מ״מ פשוט שנכון תמיד. ובפרט בחודש התשובה. והרי יש שנהגו ארבעים יום קודם ר״ה.…

Continue Reading

האם אפשר לעשות התרת נדרים אם אחד מהשלש דיינים הוא לא דתי? מדובר במקרה על שליחות

  נחלקו הפוסקים אם הפסולים מחמת עבירה כשרים להתרת נדרים. וכמובן, שבמקום שאי אפשר באופן אחר, ועושים כן מחמת המנהג ולא בכדי לעבור על נדרו ח״ו, אפשר להקל בלית ברירה…

Continue Reading