האם אפשר לעשות התרת נדרים אם אחד מהשלש דיינים הוא לא דתי? מדובר במקרה של שליחות

  נחלקו הפוסקים אם הפסולים מחמת עבירה כשרים להתרת נדרים. וכמובן, שבמקום שאי אפשר באופן אחר, ועושים כן מחמת המנהג ולא בכדי לעבור על נדרו ח״ו, אפשר להקל בלית ברירה.…

Continue Reading