האם אפשר לעשות התרת נדרים אם אחד מהשלש דיינים הוא לא דתי? מדובר במקרה על שליחות

  נחלקו הפוסקים אם הפסולים מחמת עבירה כשרים להתרת נדרים. וכמובן, שבמקום שאי אפשר באופן אחר, ועושים כן מחמת המנהג ולא בכדי לעבור על נדרו ח״ו, אפשר להקל בלית ברירה…

Continue Reading

Can I use a drop of rice vinegar on Rosh Hashana in a recipe, if it’s taste will not be detected? It will be mixed in with other sweet foods and the food itself containing the vinegar will be sweet.

It is OK to add some vinegar to a dressing if its taste won’t be detectable.   Sources: שו״ת רבבות אפרים חלק ו’ סימן ש”ח. פסקי תשובות סי' תקפג הע'…

Continue Reading