תחילת ראי’ בין השמשות (לאחר שקיעה לפני צאת) מתי העונה? יום? או לילה? או שתיהם?

  לילה. ויש מחמירים לפרוש בב׳ העונות. וכדאי להחמיר.   מקורות: תלוי בהבנת הש״ך קפד, יג (ראה חוו״ד שם בביאורים ה. פרד״ר בשפתי חכם יג. ועוד. וראה שאילת משה לד,…

Continue Reading

אשה עם התקן שמונע לגמרי מחזור, טבעת, האם מחשבת ווסתות כרגיל? ומה עם כדורים

  ישנם כו"כ שיטות בדבר. לענ"ד יש לשמור את ימי החששות בשלושת החודשים הראשונים, בכדי לוודאות שההתקן או הגלולות אכן פועלים סילוק דמים. לאחר הפסקת הגלולה - יש לפרוש 24…

Continue Reading