האם ישנם שאלות הלכתיות (הסתכלות, קול אשה) או בהנהגה חסידית לאבות להשתתף בחגיגת הסיום של בית”ס תיכון (כתה י”ב)?

  בד''כ במסיבה כאלה יש נאומים של נשים וכיו''ב, ע''כ יש להימנע אפילו באם יושבים בישיבה נפרדת.   מקורות: עיין בקידושין ע, א "קול באשה ערווה" ונתחבטו המפרשים בפי' -…

Continue Reading

האם מותר ע”פ הלכה להתקין במחשב שלי את התוכנות וורד ופטשופ וכו’ הפרוצים?

  אסור להתקין תוכנות אלו.   מקורות: ראה אצלנו כאן בשאלה 1000. https://asktherav.com/copyright-with-seforim/     ומועתק בכאן ממאמר אחר בנושא: נחלקו פוסקי הדורות האחרונים האם שייכת 'בעלות' על יצירה שאינה…

Continue Reading

האם יש ענין לומר שיר המעלות (לפני ברכת המזון) בכל יום, גם כשאומרים תחנון (האם היתה כזאת הנהגה בתומכי תמימים)?

  המפורש בסידור אדה״ז - לומר על נהרות בבל ביום שאומרים בו תחנון - ידוע. וכ״ה בכל סידורי חב״ד שהודפסו ע״י ובפיקוח רבותינו נשיאינו. וכ״ה כהוראה למעשה בהיום יום יו״ד…

Continue Reading

מחר הבר מצוה של אחי הצעיר והוא בע”ה יעלה לתורה ב-770. אבא שלי לא יכל להגיע. בנוגע לברכת ברוך שפטרני – האם אפשרי לברך באמצעות הטלפון?

  האב אינו צריך להיות נוכח בשעת העלי׳. ויברך ממקומו. אבל, עליו לומר בשינוי קצת ״מעונשו של בני״, או ״בני פלוני״. וכדאי שיהיו עשרה במקומו. אבל אינו מעכב. ואם רוצה…

Continue Reading

האם מותר לשליח לעשות הכרזות ולסמן לאנשים כדי להדריך אותם באמצע התפילה?

שאלות: מאחר ובקהילתנו הרוב אינן שומרי תומ"צ לע"ע ואינן בקיאים בהלכות - איך, האם וכיצד ניתן להפסיק בתפילה לקרוא להשלמת מניין, לסמן ליהודי שקורא את כל השמו"ע (כולל קדושה, על…

Continue Reading

שאלה: האם יש התייחסות מהרבי להשקלא וטריא אם ללדת בבית או בבית הרפואה?

  תשובה בשיחת י״ט כסלו תשמ״ז (סה״ש תשמ״ז א ע׳ 146 ובהערה 10) בקשר עם תליית שיר המעלות בבית הרפואה, נזכר בדרך אגב, ש״בימינו אלה מסיבות רפואיות יולדות הנשים בבית…

Continue Reading

האם מברכים שהחיינו על טלית או סירטוק חדש? והאם מברכים ברכת הטוב והמטיב על יין משובח?

  מפורסם מנהגנו שבדרך כלל אין מברכים על בגדים חדשים ואפילו על טלית, כ״א על פרי חדש, אלא אם יש סיבה אחרת המחייבת (ראה לדוגמא שאלה #1533). בנוגע לברכת הטוב…

Continue Reading