האם אפשר לעשות קידוש ולתת לילד לשתות במקומי? אם כן כמה הוא צריך לשתות?

  לכתחילה ישתה בעצמו את הקידוש. ובאם אינו רוצה לשתות ישמע קידוש מאחר. כשמטעמי בריאות או נדר וכדומה אא״פ לו לשתות, ואין מי שיקדש בשבילו, עדיף להביא את הקידוש לשתות…

Continue Reading

האם מותר להתפלל וללמוד עם בגדים שמלוכלכים בזרע, אם אין לי זמן ללכת למקוה ולהחליף בגדים?

  לפי ההלכה היבישה מותר. אבל ממדת חסידות יש להחליף הבגד - שו״ע אדה״ז עו, ד. על בשרו - עליו לרחוץ המקום אם נתייבשה לפני התפלה. אבל אם לחה היא…

Continue Reading

What Broches will we have to say when Moshiach will come?

  Upon hearing of Moshiach’s arrival: ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם גואל ישראל. ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שהחינו וקימנו והיגיענו לזמן הזה.   When the dead are revived: ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם מחיה המתים.   When seeing Moshiach (before making the Brocha חכם הרזים): ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו. ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו.   When seeing…

Continue Reading

בעידן נגיף הקורונה, יש הרבה שמועות על אמצעי הגנה בדמות של ויטמינים שונים וכן לגרגר חומץ ומי לימון וכדו׳. האם זה מותר לעשות בשבת? 

  להגנה מותר.   מקורות: ה״ז דומה לוויטמינים שהאג"מ או"ח ג, נד, וציץ אליעזר יד, נ, ועוד מתירים אם לוקחים אותם רק להגנה ולא להתחזק (ודלא כשש"כ לד הע׳ פה…

Continue Reading

גנב השתמש בכרטיס אשראי שלי וקנה מכשיר אלקטרוני, תודה לא-ל התקשרתי לבנק בזמן והחזירו לי הכסף, אך מצד שני המוכרים שלחו אלי את המכשיר במקום לשלוח לגנב, האם עלי להחזיר את המכשיר למוכרים?

  נכון להתקשר לבנק ולספר להם דברים כהווייתן.   הרחבה: באם מצד החוק מחוייבים להחזיר, יש להחזיר בכל מקרה. גם כשאין החוק מחייב, הנה, מצד אחד בפשטות ה״ז בגדר טעות גוי, כיון…

Continue Reading

האם יש עניין לאפות את החלות דווקא ביום שישי, או העיקר שאופים לכבוד שבת, ואפשר גם באמצע השבוע?

  יש ענין ללוש ולאפות בערב שבת דוקא ולפחות בליל ששי. אבל אם אין באפשרות לאפות בערב שבת, עדיף ללוש באמצע השבוע מאשר לקנות מהחנות.   מקורות: שני טעמים נתנו…

Continue Reading

?האם יש מנהג חב”ד להחמיר כהרש”ל שלא לערב עם חלבי מה שבושל בנטל”פ נ”ט בר נ”ט?

  גם הרש״ל לא אסר מדינא ורק כתב שנהגו כן. ובנו״כ השו״ע הכריעו כולם להיתר. ולא ידוע לי על מקור ברור ע״ד מנהג אצלנו באופן אחר. וכמדומה ברור שמורי ההוראה…

Continue Reading

שלחתי בערב פסח טופס אלקטרוני של מכירת חמץ, כעת אני רואה שמשום מה המייל לא נשלח. מה דין המכירה וכל החמץ שבה?

  קשה לי להתיר חמץ גמור בכגון דא, שאפילו באונס גמור אסור חמץ שעבר עליו הפסח. אמנם, בשטר כתוב שמוכרים גם לאלו שנאבדו כתבי הרשאה שלהם, אבל לא פשוט לסמוך…

Continue Reading