גנב השתמש בכרטיס אשראי שלי וקנה מכשיר אלקטרוני, תודה לא-ל התקשרתי לבנק בזמן והחזירו לי הכסף, אך מצד שני המוכרים שלחו אלי את המכשיר במקום לשלוח לגנב, האם עלי להחזיר את המכשיר למוכרים?

  נכון להתקשר לבנק ולספר להם דברים כהווייתן.   הרחבה: באם מצד החוק מחוייבים להחזיר, יש להחזיר בכל מקרה. גם כשאין החוק מחייב, הנה, מצד אחד בפשטות ה״ז בגדר טעות גוי, כיון…

Continue Reading

האם יש עניין לאפות את החלות דווקא ביום שישי, או העיקר שאופים לכבוד שבת, ואפשר גם באמצע השבוע?

  יש ענין ללוש ולאפות בערב שבת דוקא ולפחות בליל ששי. אבל אם אין באפשרות לאפות בערב שבת, עדיף ללוש באמצע השבוע מאשר לקנות מהחנות.   מקורות: שני טעמים נתנו…

Continue Reading

?האם יש מנהג חב”ד להחמיר כהרש”ל שלא לערב עם חלבי מה שבושל בנטל”פ נ”ט בר נ”ט?

  גם הרש״ל לא אסר מדינא ורק כתב שנהגו כן. ובנו״כ השו״ע הכריעו כולם להיתר. ולא ידוע לי על מקור ברור ע״ד מנהג אצלנו באופן אחר. וכמדומה ברור שמורי ההוראה…

Continue Reading

יש לנו ילדים שיחיו כבר אחרי בר/בת מצווה, האם הם צריכים לקרוא ק”ש, שמו”ע וברה”מ דווקא באנגלית (כדי שיבינו)?

  לא. אבל מוכרח שיידעו פירוש פסוק ראשון בקריאת שמע ופירוש ברכה ראשונה של שמונה עשרה. (ונכון, שיידעו גם פירוש עיקר הברכות בברכת המזון - ברוך ה׳ ומלכות וענין הברכה שמברך…

Continue Reading

האם מותר להשתמש באבקת עצם להשתלת שיניים? האבקה עשויה מהאדם ומטרתה היא בכדי שהעצם של האדם תגדל, ואחרי זה הגוף דוחה את האבקה הזו.

  מותר. ראה הלכה יומית אות תנז ובמקורות ועיונים שם. אמנם, שמתי לב ששם משפחתך הוא כהן. בהנחה שאתה באמת כהן, יש כאן שאילה נוספת אם האבקה מטמאת במגע משא…

Continue Reading

האם יש חיוב לתת צדקה לאדם שידוע שיש לו לחם לאכול ובגד ללבוש וכו’ ואוסף צדקה להנאתו לתענוגי עולם הזה ואולי גם לתענוגות ולאיסורים שהם היפך השולחן ערוך?

  בענין שיש לו כבר ביגוד ואוכל וכו'. הנה להוי ידוע שעני רשאי לקבל צדקה עד שיהיה לו קרן שיתפרנס הוא בני ביתו מהרויח (שו"ע יורה דעה סימן רנ"ג סעיף…

Continue Reading