שאל אותי היום יהודי חוזר בתשובה ממוצא ספרדי, אם הוא יכול להוריד על ידי שעווה את השערות שבגב שלו? הוא טוען שזה ממש מציק לו.

  מצד דין לא ילבש מותר כשנעשה לרפואה או כשמציק לו מחמת גירויים וכדומה.   גם בימי הספירה יש להתיר במקרה כזה - ראה בארוכה כאן: https://asktherav.com/11116-where-and-when-can-a-man-shave/     #4060

Continue Reading

ליל טבילה במוצאי תענית אסתר ליל קריאת המגילה. איך תנהג האשה? האם יכולה לטבול קודם מגילה? אם כן, האם זה הדרך הנכון?

  אם אפשר לשמוע מגילה תחילה ברוב עם ואח״כ לטבול, עדיף כך.   טעמים ומקורות: בשו״ת חוקי חיים ז, או״ח פח, ב כתב שיש דין קדימה לטבילה שלא להרחיק חפיפה…

Continue Reading

האם יקום פורקן הוא המשך לקריאת התורה דווקא? והאם יש ענין לאומרו (הראשון) עם המנין?

  א. כן. המנהג לאומרה לאחר ובהמשך לקרה"ת ובנוכחות הס"ת (ונהגו פעם להחזיק הס"ת כמו בברכת החודש). ב. יש ענין, אבל אומרים אותו ביחיד ג"כ.   טעמים ומקורות: א. ראה…

Continue Reading

אם ראתה פעמיים בתוך כד חודש ללידה (בהפרש של שנה בערך) – האם שומר וסת הפלגה זה (של בערך שנה)?

  יש לחשוש לוסתות הללו.   טעמים ומקורות: ראה דגו"מ קפט, יב מהד"ת שהפלגה ארוכה מב' חדשים אין לחוש. והוא וחידוש גדול שאינו מובא במק"א. וכבר הקשו עליו שהוא נגד…

Continue Reading

מגורים מעל ארון קודש

  שאלה: שלום וברכה, אנו שלוחים ב... וב"ה זכינו לפני כמה חדשים לקנות בנין קיים לפעילות ולמגורים הפרטיים. בכללות, הפעילות תתקיים בקומה הראשונה והמגורים בקומה העליונה, באופן זמני קבענו הבית…

Continue Reading