האם יש ענין לומר שיר המעלות (לפני ברכת המזון) בכל יום, גם כשאומרים תחנון (האם היתה כזאת הנהגה בתומכי תמימים)?

  המפורש בסידור אדה״ז - לומר על נהרות בבל ביום שאומרים בו תחנון - ידוע. וכ״ה בכל סידורי חב״ד שהודפסו ע״י ובפיקוח רבותינו נשיאינו. וכ״ה כהוראה למעשה בהיום יום יו״ד…

Continue Reading

מחר הבר מצוה של אחי הצעיר והוא בע”ה יעלה לתורה ב-770. אבא שלי לא יכל להגיע. בנוגע לברכת ברוך שפטרני – האם אפשרי לברך באמצעות הטלפון?

  האב אינו צריך להיות נוכח בשעת העלי׳. ויברך ממקומו. אבל, עליו לומר בשינוי קצת ״מעונשו של בני״, או ״בני פלוני״. וכדאי שיהיו עשרה במקומו. אבל אינו מעכב. ואם רוצה…

Continue Reading

אני עורך סדר פסח לזקנים דוברי רוסית. אני רוצה להתחיל את הסדר מוקדם מזמן צאת הכוכבים מכיוון שהם לא יוכלו לשבת כל כך מאוחר ועוד זמן קידוש ושאר הדברים. האם אוכל להתחיל את הסדר מפלג המנחה?

  בנדון כזה אפשר לסמוך על המקילים בשעת הדחק. מצה חייבת להיות בלילה.   מקורות: ראה בארוכה מה שכתבנו בקובץ התמים בשעתו (גליון כב - ניסן ה'תשס"ג). hat22     #3511

Continue Reading

בתפילין שלי מצאו שפרשיות של תפילין של רש”י ור’ת הוחלפו ואינו יודע אם משעת היצירה נתחלף או לאחרי שהנחתים. מה עלי לעשות האם להשאירם כך או לשנותם כבתחילה?

  יש לסדרן מחדש כראוי.   מראי מקומות: אות חיים ושלום לד, יג. ודלא כשו״ת אבני חן ו. והנה, באות חיים ושלום שם מדבר בהוחלפו לאחרי שכבר הונחו כתיקונן, אבל…

Continue Reading

יש לי 2 ברווזים לבנים, זכר ונקבה, הנקבה מטילה ביצה כמעט כל יום האם מותר לאכול את הביצים? האם הן כשרות? האם בהכרח ימצא בהם דם?

  כלל הוא ש'היוצא מן הכשר כשר', ומכיון שהברווז כשר הביצים כשרים (שו''ע יו''ד סי' פו ס''א). לא בהכרח שנמצא דם, וברוב אין דם, אלא שצריך לבדקם לכתחילה.

Continue Reading