האם זה שאומרים ויתן לך יחד זה דווקא בסידור אחד? או שניתן לומר ביחד אך בסידורים נפרדים?

  כנראה בסידור אחד. מקורות: אף שעיקר הענין האמירה בשנים (ע״פ זהר בהקדמה יד, א: צבורא. ומיעוט רבים שנים. או שכ״א אומר לחבירו. וראה גם דברי יחזקאל עניני שבת. טעמי…

Continue Reading