בהכנסת הס”ת לארון קודש לאחר קריאת התורה, האם עדיף לעבור בין כל המתפללים שיוכלו לנשק הס”ת או שעדיף ללכת (מימין) בדרך הקצרה?

  כשמוליכים הספר תורה מארון הקודש לבימה הולכים בצד ימין אף שהיא דרך ארוכה, וכשחוזרים חוזרים בשמאל, בצד השני. וי״א לילך בדרך הקצרה יותר, וכשחוזרים - בדרך השניה, שבמילא ארוכה…

Continue Reading