באם יהודי טילטל בשבת דרך חצירות, האם מותר ליהנות מזה, והאם יש הבדל בין מי שטלטלו עבורו או מישהו אחר?

  בכלל, איסור דרבנן שנעשה על ידי ישראל במזיד אסור לכל ישראל להנות, ובמוצ"ש מותר מיד. ואם נעשה בשוגג (שלא ידע שאסור לטלטל בשבת) אז מותר לכל ישראל ליהנות מזה…

Continue Reading