ראיתי מובא שמותר לבקש מגוי להדליק את המזגן ע”י שינוי – בכך שידליק ע”י כפית. האם זה נכון גם לפי דעת רבינו הזקן?

  שאלה: כתוב בספר פניני הלכה: "לצורך מצוות עונג שבת וכדי להסיר צער גדול, מותר לבקש מהגוי להדליק את המזגן. אלא שהואיל ויש סוברים שהדלקת מזגן אסורה מהתורה (לעיל יז,…

Continue Reading